bg-featured006

Mūsu tipogrāfijā ir ieviesta sakārtota kvalitātes kontroles sistēma un etiķetes izgatavošana pakļaujas daudzpakāpju kontrolei visos ražošanas procesa posmos, sākot no pasūtījumu noformēšanas automatizācijas, kas nodrošina ražošanas procesu visu datu saglabāšanu un unikāla numura piešķiršanu katram pasūtījumam, lai optimizētu klienta turpmākos pasūtījumus, un beidzot ar katras etiķetes divu pēdējo metienu katra ruļļa nogriezuma glabāšanu arhīvā 5 gadu laikā. Automatizācija, kas nepakļaujas cilvēkfaktora iedarbei, un ražošanas procesa katra posma stingra kontrole līdz minimumam novērš visas iespējamās kļūmes iespieddarbos.

Krāsu laboratorijā, izmantojot datorprogrammu InkFormulation un spektrofotometru, tiek sagatavota krāsu receptūra, kas ļauj panākt vai atdarināt jebkādu vēlamo toni. Krāsu receptūra glabājas krāsu maisīšanas stacijas datora atmiņā, lai turpmāk šo krāsu varētu precīzi atdarināt.

Mēs uzaicinām klientu uz pirmo druku un uz paraksta lapas pamata tiek izveidots etalons, atbilstoši kuram notiek turpmākie iespieddarbi. Etalons un uz pārbaudes rezultātu pamata sagatavotais sertifikāts glabājas arhīvā. Tāpat arhīvā glabājas visu mūsu izgatavoto etiķešu divu pēdējo metienu katra ruļļa nogriezumi.

Etiķetes izlases veidā tiek pārbaudītas krāsas dilšanas (noturības) ziņā ar RUB-testeru RT-01 Labthink, testēšanas standarti un metodes – ASTM D5264, TAPPI T380.

Wrap-around tipa etiķetēm ar testera MXD 02 Labthink palīdzību pārbauda slīdes koeficienta (COF) atbilstību standartam ASTM D 1894. Novirzes gadījumā no standarta tās novēršanai tiek piemeklētas attiecīgas lakas un krāsas.

Krāsu atbilstības kontrole veicama ar datorprogrammas ColourQuality izmantošanu. Turklāt mūsu laboratorija ir aprīkota ar JGT-mašīnām, gaismas kamerām, krāsu maisīšanas staciju, ciparu mikroskopu krāsu reģistra nobīdes mērīšanai.

Mūsu uzņēmums ir pasaules etiķešu ražotāju FINAT loceklis.


iso14001iso9001fin_logo_pms