bg-featured004

Klientu produkcijas unikālums mums ir prioritāra lieta ne vien etiķetes ražošanā. Mēs īpaši uzmanīgi sekojam mūsu tipogrāfijā drukāto etiķešu gan fizikālai, gan intelektuālai drošībai.

Visi maketi glabājas serveros ar cieto disku regulāru kopēšanu. Neatkarīgi serveri atrodas dažādās telpās, kas novērš dizainu un maketu zaudēšanas risku ārkārtēju situāciju gadījumā.

Dodoties prom no mūsu tipogrāfijas, klients saņem tikai augstvērtīgu etiķeti kopā ar pavadzīmi un sertifikātu. Visas ražotnes atliekas, virstirāža, pārējā makulatūra tiek iznīcināta smalcinātājā un sapresēta briketēs.

Tipogrāfijā notiek nepārtraukta ražošanas procesa videonovērošana ar ierakstu glabāšanu attālos serveros. Piekļuvei tipogrāfijas telpās izmantojamas attiecīga piekļuves līmeņa ID-kartes.

Mēs izmantojam visus iespējamos pasākumus, lai pasargātu klientu no kontrafaktās produkcijas. Ražošanas telpas, iekārtas un materiāli ir apdrošināti starptautiskajās apdrošināšanas kompānijās. Tāpat uzņēmums ir noslēdzis apdrošināšanu par mūsu produkcijas vainas dēļ trešajām personām radītā kaitējuma atlīdzināšanu 5 milj. eiro apmērā.